Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020

Ιερά Οδός 3

Στεγασμένο

Στη διασταύρωση Ιερά Οδός και Πειραιώς, είσοδος από Ιερά Οδό.

Στεγασμένο, ιδιοκτησία Αττικό Μετρό